HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Erfarenheter och beteenden hos båtägare

Vi har gjort enkätundersökningar på två båtklubbar, en 2007 och en 2012. Här berättar Maria Elfström, fil mag i tillämpad miljövetenskap, om hur medvetenheten om miljöfrågorna har ökat med tiden.