HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

SVT Nyheterna om bottenfärger

Se videon här: Inslag i SVT Nyheter Stockholm om bottenfärger med intervju med bland andra Britta Eklund

TBT anses som ett av de giftigaste ämnena som människan framställt. Trots att ämnet förbjöds för närmare trettio år sedan, så ställer det fortfarande till problem. 50 procent av gamla fritidsbåtar bär spår av TBT som läcker ut i våra vatten. Nu satsar transportstyrelsen på ett åtgärdsprogram att få bort all TBT.

Britta Eklund mäter med en ny teknik TBT-halten på äldre fritidsbåtar. TBT är en tennorganisk förening som under 70 – och 80 talet användes i båtbottenfärger för att hindra att sjögräs och snäckor sätter sig på skrovet. TBT är ett kraftigt hormonstörande ämne som gör snäckor sterila, försvagar immunförsvaret hos djur och är giftigt för människor.

– Vissa forskare säger att TBT är ett av de giftigaste ämnena som människan har framställt, säger Britta Eklund som är docent vid Stockholms universitet. Hon berättar att många självdöda djur som hittats vid havet har höga halter av TBT i kroppen.

Förbjöds 1989
TBT är förbjudet i Sverige sen 1989 och förbjöds globalt 2008, men trots det så hittar forskarna fortfarande stora mängder av ämnet i båthamnar.

Trots att den trettio år gamla färgen är övermålad med flera lager nyare bottenfärg så tränger TBT igenom och ut i vattnet. Med den nya tekniken som mäter igenom färglagren, så har forskare upptäckt att tio procent av de uppmätta båtarna har höga halter TBT men så mycket som 50 procent bär spår av TBT och båtägare vet inte om att de har giftet på sina båtar.

– Hittills har vi trott att det här inte varit något stort problem, eftersom det har varit förbjudet sen länge men nya studier visar att det fortfarande är ett stort problem, säger Transportstyrelsens expert på båtmiljöfrågor Lina Pettersson.

Nu ska transportstyrelsen tillsamman med bland annat naturvårdsverket och båtlivet ta ett fram åtgärdsprogram för att få bort TBT.

Årstavikens segelsällskap
Stora mängder TBT måste blästras bort med hjälp av certifierat företag. För att få ned båtägarens kostnader kan båtklubbarna söka LOVA- bidrag. Hos Årstavikens segelsällskap satsar man nu på att få bort ämnet från de äldre båtarna.

– I år har vi blästrat tjugo båtar och hoppas på att blästra trettio båtar till. Anledningen är att vi ligger i Mälaren i vårt dricksvatten, säger Årstavikens segelsällskaps miljöombud Rolf Andersson.

Samarbete mellan myndigheter och båtliv
Under de kommande sex åren ska Transporstyrelsen på uppdrag av Havs – och vattenmyndigheten se över gränsvärden och regelsystem när det gäller TBT.

– Vi vill samarbeta så brett som möjligt med myndigheter, båtlivet, färgindustrin och miljöorganisationer, säger Lina Pettersson.