Metoden

Halten koppar, zink, tenn och bly på plastbåtskrov mäts med röntgenfluorescens s.k. XRF som är kalibrerad för bottenfärger. Alla färglager på båten mäts, alltså även gamla färglager som kan innehålla tennorganiska föreningar som TBT.

Tenn är ett indirekt mått för förekomst av tennorganiska föreningar. Vid högre halter av tenn är sannolikheten hög att det finns tennorganiska föreningar kvar i bottenfärgen (se Lagerström et al, 2017 som finns länkad till bland referenserna).

Happy Boat metoden skiljer sig från andra XRF-metoder på marknaden genom att den är baserad på en särskild kalibrering för bottenfärger som ger svaret i mikrogram per kvadratcentimeter (µg/cm2). Denna metod har Happy Boat patent på. Med vår metod kan du säkert veta om båten tidigare har målats med giftfärg.

Med XRF kalibrerad för mätning av bottenfärger kan du snabbt kan få veta om din båt har målats med giftfärg. Testa din båt för din egen hälsas skull, och för miljön.

Kostnaden är ungefär som en bilbesiktning. Lite lägre om det är många båtar på en plats som ska mätas och lite högre om det är få eller en enstaka båt.