Om oss

Happy Boat AB består av Britta och Göran Eklund, båda disputerade akademiker. Britta i miljövetenskap och Göran i analytisk kemi. En bra kombination som kompletterar varandra. Idén att mäta metaller i bottenfärger kläcktes av Britta då hon upptäckte att det fortfarande fanns höga halter av tennorganiska föreningar i de övre lagren sediment i småbåtshamnar. Det var troligt att de tennorganiska föreningarna, såsom TBT, kom ut i samband med högtryckstvättning av båtar i samband med höstupptagningen. Tillsammans med kollegor vid Stockholms universitet utvecklades en screeningmetod för att mäta halterna av koppar, zink, tenn och bly i bottenfärg med hjälp av röntgenfluorescens.

För att metoden inte bara skulle bli en vetenskaplig artikel, som inte så många läser, startade Britta och Göran Happy Boat AB 2015 och erbjöd mätning av metallhalterna i bottenfärgen. Vi ville att metoden skulle komma till användning i samhället.  Happy Boat AB har patent på metoden. Vi har numera mätt ca 20 000 båtar på en mängd platser såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Karlskrona, Västervik, Eskilstuna, Strängnäs, Västerås, Sollentuna, Solna, Järfälla, Värmdö, Nacka m. flera.