HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Testa din båt för din hälsas skull
– och för miljöns

Happy Boat

Ny unik metod gör att du snabbt kan få veta om din båt har målats med giftfärg. Testa din båt för din hälsas skull, och för miljön.

Läs mer om metoden

Vi erbjuder mätningar av farliga metaller på båtbottnar hos båtklubbar, marinor, ekonomiska föreningar och enskilda båtägare.

Kontakta oss för offert

Varför mäta?

Många har köpt sin båt begagnad och vet inte alls vilka underliggande lager som finns på sin båt och vilka riskerna är för den egna hälsan och för miljön. Gifterna kan påverka både ekosystemet och människan.

Läs mer