Giftfri botten – Friskare hav

Vi mäter om din båt är målad med giftig färg

Testa din båt för hälsan och miljöns skull

Med Happy Boats unika metod får du snabbt veta om din båt har målats med giftfärg. Vi erbjuder mätningar av farliga metaller på båtbottnar hos båtklubbar, marinor, ekonomiska föreningar och enskilda båtägare.

Varför ska du mäta?

Många har köpt sin båt begagnad och vet inte alls vilka underliggande lager som finns på sin båt. Gifterna kan påverka både ekosystemet och människan.