HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Så görs mätningen

Efter avtal utför vi mätningen på de båtar som ni har beställt. Vi kommer att mäta på minst sju olika platser på skrovet för att få en så bra bild som möjligt av hur mycket gifter som finns på båten. Det är bra om du själv är med eller om det gäller en båtklubb en representant för denna som kan visa vilka båtar vi ska utföra mätning på.

Själva mätningen sker på plats och tar endast ca 5 minuter per båt. Du kan direkt få ett preliminärt svar på hur det ser ut på båten.

Efter mätningen tillkommer analys av mätdata i datorn för att säkerställa tillförlitligheten av mätdata.


Resultatet du får är:

  • En sammanställning för varje mätt båt där du får reda på mängden av gifterna koppar, zink och tenn (indikation på tennorganiska föreningar som TBT) på de olika mätplatserna på båten.
  • En tabell som visar riskerna med värdena enligt bedömning av docent Britta Eklund baserad på erfarenhet från mer än 3000 båtskrovsmätningar.
  • Ett omdöme från Happy Boat om vilka åtgärder som rekommenderas för att hantera din båt på ett sätt som är säkert både för dig själv och miljön.

Arbete pågår bland myndigheter för att ta fram en bedömningsmodell för båtskrovsmätningar med XRF- metoden.

 

Skydda dig själv och miljön

Om du har giftmängder i de högre riskklasserna på din båt bör du tänka på att skydda dig själv då du skrapar och slipar båtbotten. Bär heltäckande klädsel, mun och ögonskydd samt handskar. Samla också upp skraprester så att inte marken blir förorenad