Höga tennhalter på många fritidsbåtar

Mätresultat med XRF-metoden på mer än 1000 båtar visar att ca 10 % fortfarande har kvar tenn i bottenfärgerna. På västkusten finns det fler båtar med högre tennhalter jämfört med på ostkusten och i Mälaren. Det finns mer att läsa om undersökningen i en vetenskaplig artikel (Ytreberg et al. 2016) och även i senaste numret av tidningen Havsutsikt (Eklund och Ytreberg 2016).

En del båtägare som vet om att de har höga gifthalter på sin båt har låtit sanerat sin båt med hjälp av blästring. Särskilt om det finns tennorganiska föreningar på båtskrovet bör en blästring utföras av proffs som vet hur man skyddar sig själv och som minimerar utsläpp till miljön.