Bedömningsregler för båtbottenfärger och åtgärder

Totalt har Happy Boat mätt på drygt 2000 båtar runt om i Sverige. För att veta vad olika halter innebär håller myndigheter på att ta fram bedömningsregler för vad som bör gälla för olika halter och vilka åtgärder som bör vidtas.

Hos många båtklubbar och båtorganisationer är intresset stort att få bort gammal TBT-färg och på flera klubbar har man börjat att blästra båtarna. På senare tid har diskussioner tagit fart om det verkligen är bra att blästra på grund av att det är väldigt svårt att undvika att fina slipdammspartiklar sprids även om man täcker in båten och har till- och från-sug med partikelfilter. Andra alternativ som diskuteras är att istället använda ett färgborttagningsmedel som ger en kladdig massa som går att ta hand om. Även här används farliga kemikalier och färgborttagningen bör utföras av proffs. Ytterligare andra alternativ är att kapsla in färgen med en spärrfärg.

Transportstyrelsen tillsammans med arbetsmiljöverket arbetar med att ta fram en broschyr med rekommendationer inom detta område.