Bottenfärgsmätningar inom Stockholms stad har sammanställts.

Nästan 4500 båtbottnar har mätts av Happy Boat AB för Stockholm stads räkning under 2016, 2017 och 2018. Resultaten av dessa mätningar har nu sammanställts av Britta och Göran Eklund och finns att läsa i rapporten ”Jämförande analys av förekomst av biocidmetaller på fritidsbåtsbottnar inom Stockholms stad under åren 2016-2018”.

Mätningarna av koppar, zink, tenn och bly har utförts med en kalibrerad röntgenfluorescens-teknik (XRF) där halten metall mäts i µg/cm2. Rapporten finns att ladda ner från Stockholm stads hemsida.

www.stockholm.se/batklubbar