”Giftig färg trots förbud”

Denna rubrik prydde förstasidan på DN i somras (23/7). Som omslagspojke syns Christer Björkén som är en av eldsjälarna för att få en helt giftfri Bosö båtklubb på Lidingö. Här har man istället satsat på en borsttvätt som medlemmarna kan använda för att hålla sina båtar rena. Läs nyheten här »

Läs mer om borsttvättmetoden på båtmiljös hemsida »

Det finns även andra helt giftfria metoder som man kan använda. Läs mer om dessa på CHANGE-projektets hemsida. CHANGE-projektet är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som har som mål att få båtägare att ändra sina vanor till att bli mer miljövänliga.