Mätpistol ger klart besked

”Mätningar med den nya XRF-tekniken utfördes på tre båtklubbar på Lidingö och Båtliv var ute och gjorde ett reportage både om mättekniken och om båtklubbarnas miljöarbete. Resultatet av mätningarna var mycket positivt genom att det inte fanns så många båtar med höga gifthalter. Detta visar att det miljöarbete som bedrivits på klubbarna har varit till stor nytta.”

Läs artikeln ur ”Båtliv” här »