SNF kampanj där Happy Boat står för själva mätningarna och Britta Eklund från Stockholms universitet står för presentationen i samband med informationsmötena

batklubbar-2016-03-21

Happy Boat har varit och mätt med XRF-metodiken på båtskrov hos tre båtklubbar i Karlskrona (Karlskrona Segelsällskpap, Pantarklubbens båtklubb och Sunna Båtklubb) och två båtklubbar i Halmstad (Halmstad segelsällskap och Skallkrokens båtsällskap) i samband med SNFs pågående kampanj om båtbottenfärger och giftfria alternativ. Informationsmöten anordnades där Britta Eklund bl.a redovisade resultaten av XRF-mätningarna. En sammanställning av resultaten har skickats till Karlskronas kommun och till Båtsam i Karlskrona och till Halmstad kommun över de resultat som mättes där. Dessutom har varje deltagande båtklubb fått en egen sammanställning av de enskilda mätvärdena från de mätta båtarna.

informationsmote2016-03-22