Båtmätningar i Mälarbåtklubbar på uppdrag av Stockholms miljöförvaltning

Under våren 2017 har åtta båtklubbar besökts och totalt 750 båtar mätts. Tillsammans med mätningar utförda under 2016 är vi uppe i drygt 2000 båtar som Happy Boat AB har mätt för Stockholm stads räkning. På samtliga båtar har vi mätt på mellan sex och åtta platser och sedan tagit ett medelvärde. Resultaten kommer så småningom att presenteras av Stockholm stad.