Fritidsbåt kan vara giftbomb

En av de farligaste kemiska substanser som människan skapat sprids från båtar som har kvar rester av gammal förbjuden bottenfärg som innehåller TBT. Uppskattningsvis hundra tusen båtar läcker ut giftet till miljön och skadar mark och vatten men också människan tar skada.

TBT är en förkortning för Tributyltenn, en substans som sedan 1989 är förbjuden att användas inom EU som beväxtningsskydd på småbåtar och sedan 2008 finns ett globalt förbud. TBT är cirka hundra gånger giftigare än DDT.

Fram till förbudet 1989 var båtbottenfärger med TBT som verksamt medel helt dominerande. Det innebär att uppskattningsvis cirka 100.000 båtar från den tiden har varit målade med den extremt giftiga färgen.

Läs hela artikeln på Svt Nyheter »