HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Inledning och introduktion till avslutningsseminarium Giftiga båtuppläggningsplatser – Introduktion

Thomas Johansson från havsmyndigheten ger en inledning till seminariet och berättar om tankarna kring riktlinjerna kring båtbottentvättning.