Höga mängder gifter i småbåtshamnarna i Bohuslän

I Bohuslän har det tagits sedimentprover från ett antal småbåts- och naturhamnar. Resultaten visade på höga mängder gifter i småbåtshamnarna som också visade sig vara giftig mot en rödalg.

Läs den vetenskapliga artikeln här »