HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Mätningen avslöjar gifter i båtens skrov

Från mitten av 1960-talet fram till 1989 innehöll många båtbottenfärger miljögiftet tributyltenn (TBT). Men det som tar död på havstulpaner och alger påverkar även andra organismer.

– TBT är det giftigaste ämne som människan tillverkat, till och med giftigare än DDT. Det är hormonstörande och påverkar fertiliteten, är cancerogent och bryter ner immunförsvaret, konstaterar Britta Eklund, forskare vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet.

Läs hela artikeln på nyteknik.se »