Video-intervju från Båtmässan

 

CHANGE
Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger i Östersjön. Intervju med Britta Eklund på Båtmässan.