HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Behöver båtuppläggningsplatser saneras? – giftmängder och riskbedömning

Britta Eklund, docent vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, summerar resultatet av 34 utförda markundersökningar på båtuppläggningsplaster utförda i kustkommuner längs med svenska kusten.