HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Giftiga båtuppläggningsplatser – Lönar det sig att måla båten

Spelar kulören på båtbotten roll för påväxten och vilken betydelse har väderstrecket i hamnen?

Vilken betydelse har faktorer som som färg på båtbotten, placering i hamn och antalet seglingsdagar för mängden påväxt?

Ann-Kristin Eriksson Wiklund, docent och Maria Bighiu, doktorand vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi pratar om hur faktorer