HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Giftiga båtuppläggningsplatser – juridiska ansvarsfrågor

Vem är egentligen ansvarig för den förorenade marken på båtuppläggningsplatser?

David Langlet, Docent och lektor i miljörätt vid Stockholms universitet utreder begreppen med särskild tonvikt på vad som gäller för iddeella båtklubbar.