3000 båtar mätta med XRF-metoden

Det är glädjande att notera att allt fler båtar har upphört med att måla med giftläckande bottenfärger och att allt fler har så låga halter av aktiva substanser från gammal bottenfärg att de skulle kunna betraktas som skrovrena och därmed kunna tvättas utan särskilda skyddsåtgärder.