Giftfri båtbotten – ny publikation från Transportstyrelsen

Det har på sistone diskuterats mycket om hur man ska ta bort giftig färg från båtbottnar på ett sätt som skyddar både den som utför arbetet och miljön på ett så bra sätt som möjligt. Nu har Transportstyrelsen tillsammans med andra myndigheter och olika båtorganisationer gjort en vägledning om detta. Ladda ner rapporten här  Giftfri båtbotten – rapport från Transportstyrelsen