HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Spelar kulören på båtbotten roll för påväxten och vilken betydelse har väderstrecket i hamnen?

Vilken betydelse har faktorer som som färg på båtbotten, placering i hamn och antalet seglingsdagar för mängden påväxt?

Ann-Kristin Eriksson Wiklund, docent och Maria Bighiu, doktorand vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi pratar om hur faktorer

Vem är egentligen ansvarig för den förorenade marken på båtuppläggningsplatser?

David Langlet, Docent och lektor i miljörätt vid Stockholms universitet utreder begreppen med särskild tonvikt på vad som gäller för iddeella båtklubbar.

Thomas Johansson från havsmyndigheten ger en inledning till seminariet och berättar om tankarna kring riktlinjerna kring båtbottentvättning.

En av de farligaste kemiska substanser som människan skapat sprids från båtar som har kvar rester av gammal förbjuden bottenfärg som innehåller TBT. Uppskattningsvis hundra tusen båtar läcker ut giftet till miljön och skadar mark och vatten men också människan tar skada.

TBT är en förkortning för Tributyltenn, en substans som sedan 1989 är förbjuden att användas inom EU som beväxtningsskydd på småbåtar och sedan 2008 finns ett globalt förbud. TBT är cirka hundra gånger giftigare än DDT.

Fram till förbudet 1989 var båtbottenfärger med TBT som verksamt medel helt dominerande. Det innebär att uppskattningsvis cirka 100.000 båtar från den tiden har varit målade med den extremt giftiga färgen.

Läs hela artikeln på Svt Nyheter »

Nu är det dags att vårrusta båten med rent samvete eller gift under ytan. Men mängder av båtägare fuskar fortfarande med olagliga, giftiga bottenfärger.

De giftiga kopparfärgerna är ett hot mot flera viktiga organismer i det känsliga innanhavet Östersjön. Studier visar skadliga effekter på alger och blåmusslor, som i sin tur slår mot fisken.

Men många båtägare vittnar om att de miljövänligare båtfärgerna helt enkelt är sämre än de på ostkusten förbjudna kopparbaserade färgerna. Därför används fortfarande otillåtna bottenfärger i stora mängder. Det visar bland annat den samlade statistiken över försäljningen. Även enkäter på några båtklubbar talar sitt tydliga språk.

Läs hela artikeln på Svt Nyheter »


1 2 3