HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Se videon här: Inslag i SVT Nyheter Stockholm om bottenfärger med intervju med bland andra Britta Eklund

TBT anses som ett av de giftigaste ämnena som människan framställt. Trots att ämnet förbjöds för närmare trettio år sedan, så ställer det fortfarande till problem. 50 procent av gamla fritidsbåtar bär spår av TBT som läcker ut i våra vatten. Nu satsar transportstyrelsen på ett åtgärdsprogram att få bort all TBT.

Britta Eklund mäter med en ny teknik TBT-halten på äldre fritidsbåtar. TBT är en tennorganisk förening som under 70 – och 80 talet användes i båtbottenfärger för att hindra att sjögräs och snäckor sätter sig på skrovet. TBT är ett kraftigt hormonstörande ämne som gör snäckor sterila, försvagar immunförsvaret hos djur och är giftigt för människor.

– Vissa forskare säger att TBT är ett av de giftigaste ämnena som människan har framställt, säger Britta Eklund som är docent vid Stockholms universitet. Hon berättar att många självdöda djur som hittats vid havet har höga halter av TBT i kroppen.

Förbjöds 1989
TBT är förbjudet i Sverige sen 1989 och förbjöds globalt 2008, men trots det så hittar forskarna fortfarande stora mängder av ämnet i båthamnar.

Trots att den trettio år gamla färgen är övermålad med flera lager nyare bottenfärg så tränger TBT igenom och ut i vattnet. Med den nya tekniken som mäter igenom färglagren, så har forskare upptäckt att tio procent av de uppmätta båtarna har höga halter TBT men så mycket som 50 procent bär spår av TBT och båtägare vet inte om att de har giftet på sina båtar.

– Hittills har vi trott att det här inte varit något stort problem, eftersom det har varit förbjudet sen länge men nya studier visar att det fortfarande är ett stort problem, säger Transportstyrelsens expert på båtmiljöfrågor Lina Pettersson.

Nu ska transportstyrelsen tillsamman med bland annat naturvårdsverket och båtlivet ta ett fram åtgärdsprogram för att få bort TBT.

Årstavikens segelsällskap
Stora mängder TBT måste blästras bort med hjälp av certifierat företag. För att få ned båtägarens kostnader kan båtklubbarna söka LOVA- bidrag. Hos Årstavikens segelsällskap satsar man nu på att få bort ämnet från de äldre båtarna.

– I år har vi blästrat tjugo båtar och hoppas på att blästra trettio båtar till. Anledningen är att vi ligger i Mälaren i vårt dricksvatten, säger Årstavikens segelsällskaps miljöombud Rolf Andersson.

Samarbete mellan myndigheter och båtliv
Under de kommande sex åren ska Transporstyrelsen på uppdrag av Havs – och vattenmyndigheten se över gränsvärden och regelsystem när det gäller TBT.

– Vi vill samarbeta så brett som möjligt med myndigheter, båtlivet, färgindustrin och miljöorganisationer, säger Lina Pettersson.

Hur miljöfarliga är fritidsbåtarna i Karlskrona?

Läs artikeln i Sydöstran här »

batklubbar-2016-03-21

Happy Boat har varit och mätt med XRF-metodiken på båtskrov hos tre båtklubbar i Karlskrona (Karlskrona Segelsällskpap, Pantarklubbens båtklubb och Sunna Båtklubb) och två båtklubbar i Halmstad (Halmstad segelsällskap och Skallkrokens båtsällskap) i samband med SNFs pågående kampanj om båtbottenfärger och giftfria alternativ. Informationsmöten anordnades där Britta Eklund bl.a redovisade resultaten av XRF-mätningarna. En sammanställning av resultaten har skickats till Karlskronas kommun och till Båtsam i Karlskrona och till Halmstad kommun över de resultat som mättes där. Dessutom har varje deltagande båtklubb fått en egen sammanställning av de enskilda mätvärdena från de mätta båtarna.

informationsmote2016-03-22

Från mitten av 1960-talet fram till 1989 innehöll många båtbottenfärger miljögiftet tributyltenn (TBT). Men det som tar död på havstulpaner och alger påverkar även andra organismer.

– TBT är det giftigaste ämne som människan tillverkat, till och med giftigare än DDT. Det är hormonstörande och påverkar fertiliteten, är cancerogent och bryter ner immunförsvaret, konstaterar Britta Eklund, forskare vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet.

Läs hela artikeln på nyteknik.se »

 

CHANGE
Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger i Östersjön. Intervju med Britta Eklund på Båtmässan.

Botten vid småbåtshamnar och uppläggningsplatser har ofta höga halter av giftiga metaller. Boven är båtbottenfärger. En ny svensk metod hittar skroven som förstör miljön och som kan göra att den som arbetar med båten blir sjuk.

I en aktuell artikel i Ny Teknik beskrivs tekniken som Happy Boat utvecklat.

Läs intervjun med Britta Eklund på Nyteknik.se

”Mätningar med den nya XRF-tekniken utfördes på tre båtklubbar på Lidingö och Båtliv var ute och gjorde ett reportage både om mättekniken och om båtklubbarnas miljöarbete. Resultatet av mätningarna var mycket positivt genom att det inte fanns så många båtar med höga gifthalter. Detta visar att det miljöarbete som bedrivits på klubbarna har varit till stor nytta.”

Läs artikeln ur ”Båtliv” här »

Vi har gjort enkätundersökningar på två båtklubbar, en 2007 och en 2012. Här berättar Maria Elfström, fil mag i tillämpad miljövetenskap, om hur medvetenheten om miljöfrågorna har ökat med tiden.

Den nya tekniken att med hjälp av röntgen fluorescens mäta mängden metaller direkt på båtskrov presenteras här av Fil Dr Erik Ytreberg. Tekniken ärunik unik för mätning på plastbåtskrov genom den särskilda kalibreringen som anger resultatet i mängd per kvadratcentimeter.

Metodiken är tillsammans med Britta Eklund och Lennart Lundgren på Stockholms universitet.

Britta Eklund, docent vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, summerar resultatet av 34 utförda markundersökningar på båtuppläggningsplaster utförda i kustkommuner längs med svenska kusten.